13 januari, 2013

Lägerlista och terminens aktiviteter

Våren 2019

6            Januari    Öppet Hus kl 14.00-16.00 Träning för alla, även prova på.

7            Januari    Vecka 2 Kursstart för fortsättnings grupperna gult och uppåt, Öppet Hus under vecka 2 Alla är välkomna

14          Januari    Kursstart för nybörjar vuxna kl 19.00 och ungdomar/familjeträning  kl 18.00

2-3          Februari  Förbundsläger Aspirant / Instruktörsläger Linköping

2-3          Mars       Riksläger Ängelholm Jubileum 40 år

23           Mars       Ungdomsläger  kl 10.00-14.00 på Klubben

6-7          April        Riksläger Göteborg kl 12.00-17.00

11-12      Maj       Förbundsläger för Svartbälten i Halmstad

11           Maj        Halmstad går för vatten kl 10.00-15.00 Träning utomhus

2            Juni        Avslutning för ungdomarna kl10.00-12.00

26 – 27  Juni        Sommarläger Camp Dojo för ungdomar, Katrineberg Falkenberg

27 – 30  Juni       Sommarläger Vuxna, Katrineberg Falkenberg

Hösten 2018

22 – 23   September  Instruktörsläger &aspirantläger Uddevalla

6            Oktober       Flyttat till den 20-21 Oktober (Jubileumsläger JK Seisin 45 år Jubileumsmiddag på kvällen)

20 – 21   Oktober       Riksläger/Jubileumsläger JK Seisin 45 år Jubileumsmiddag på kvällen

3            November   Specialläger Ungdomarna

17-18    November   Judoläger med Philipp

29         November    Julavslutning Ungdomarna

1 – 2     December    Julläger Göteborg

8          December    Klubbläger Halmstad