Kursstart våren 2021

Vi kommer att starta träningen för fortsättningsungdomarna gult och uppåt torsdagen 4 februari kl 18.00-19.00 den detta gäller alla ungdomar som tränade på måndagar o torsdagar förra terminen. Träningen kommer att ske torsdagar kl 18-19, lördagar kl 11-12

För nybörjare ungdomar/vuxna och fortsättning vuxna så kommer vi inte starta träningen nu utan vi avvaktar några veckor till, vi kommer att lämna besked lite längre fram.

Regeringen meddelade på torsdagen 21 januari att idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter för barn födda 2005 eller senare, såväl inomhus som utomhus, ska kunna hålla öppet. Anledningen är inte att smittläget blivit något bättre utan att barn- och ungas hälsa på lång sikt väger tungt. Halmstads kommuns ställningstagande går i linje med detta besked vilket innebär att öppning av kommunala anläggningar kan genomföras om det sker utan ökad risk för smittspridning. Detta innebär att föreningar och andra aktörer ska följa föreskrifter, allmänna råd samt pandemilagen

Öppningen av inomhusanläggningarna, för barn och unga födda 2005 och senare, görs utifrån att vi förutsätter att samtliga föreningar och utövare gör sitt yttersta för att minska smittspridning samt följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 (läs mer här). Det vilar ett stort ansvar på såväl verksamhetsutövarna, dvs föreningarna, samt de enskilda individerna gällande att följa såväl ovanstående föreskrift som pandemilagen vad gäller maxantal i respektive lokal.

Avslutningsvis så är det är viktigt att det i föreningarna kommuniceras att det är okej att inte delta i verksamheten, såväl som ledare och aktiv, om man känner oro eller har personer i sin närhet som är i riskgrupp eller känner oro. Vi litar och tror på att det finns en acceptans i föreningarna gällande detta och att inga barn och unga ska känna att det måste delta.

Välkomna
JK Seisin Styrelse