26 oktober, 2022

Halloweenläger 5/11 2022

Även i år så ordnar klubben spökträningsläger kl 10-14

Specialträning, Spöksling, lekar m m

anmälan på klubben