10 december, 2010

Avgifter


Terminsavgiften för vuxna nybörjare och fortsättning gruppen är 900:-

Terminsavgiften för ungdomar nybörjare och fortsättningsgruppen är 600:-.

Även för föräldrar som tränar på familjeträningen är avgiften 600:-

Alla har möjlighet att träna 2ggr i veckan under en hel termin.

Ett par gånger per termin anordnar vi våra populära lördagsläger. Då tränar vi intensivt i 3-4 timmar. Träningavgiften för dessa lördagsläger betalas i klubben.

Betala in terminsavgiften på BG 102-7762 innan terminen börjar.