10 december, 2010

Våra principer

JiuJitsu betyder mjuk teknik, Jiujitsu enligt Durewall systemet betyder att man tränar för att kunna använda det i det verkliga livet. Självförsvar, försvar av självet, försvar av jaget, mot saker som vi tycker är otrevliga. Saker som vi inte vill vara med om. Man väljer att göra det på ett minimalt våldsamt men maximalt effektivt sätt. Detta genom att använda sig av Svenska Jiujitsu förbundets grundprincip;

Att med minsta nödvändiga kraft uppnå största

möjliga effekt utan att orsaka skada eller smärta

Denna teknik kallas också ”det lilla fingrets teknik”. Även om du är en liten tjej med små fysiska krafter kan du försvara dig mot en stor stabil kille utan att behöva slå eller sparka honom. Den lilla killen som är mobbad av den större, kan också med Jiujitsuns principer försvara sig effektivt och smärtfritt för angriparen. Att våld föder mer våld är något man hör ganska ofta. Med vårt självförsvar blir resultatet ett våldsfritt självförsvar. Denna inställning skiljer oss från övriga självförsvarsformer. Med grundprincipen som målsättning har vi sex grundpelare som alla våra försvar bygger på;

1. Skydd; Att skydda sig före och efter angreppet och vara beredd på ett andra angrepp. Inte försätta sig i en värre position än utgångsläget. Att hålla upp händerna framför ansiktet med armarna tätt intill överkroppen och vrida kroppen så du blottar så lite av mjukdelar som möjligt är en typisk skyddsställning

2. Balans; Försvararen skall ha full kontroll på sin kropp under hela försvaret. Samt att kunna utnyttja motståndarens kraft i försvaret. D.v.s Du som försvarare ska ha balans och din motståndare ska du ställa i obalans.

3. Förflyttning; Försvararen skall använda hela sitt rörelsesystem så att nya lägen kan skapas som försvararen kan utnyttja i sitt försvar. Flytta dig undan en spark eller ett knivhot är många gånger mer effektivt än att ge sig in i närkontakt med motståndaren

4. Bestämdhet; Att försvararen med kroppsspråket och markerande samtidiga rörelser visar att den är beslutsam i sitt försvar.

5. Mjukhet (eller följsamhet); Att försvararen inte använder större kraft än angriparen, att följa med eller gå runt angriparens kraft.

6. Hänsyn; Att inte använda större styrka än angreppet kräver, med hänsyn till dess; ålder, kön eller motståndarens fysiska status. Vad som anses lämpligt och så skonsamt som just denna situation kräver.