10 december, 2010

Durewall jiujitsu

Det finns många former av självförsvar att välja på, men kännetecknande för de flesta är att de går ut på att möta våld med ännu mera våld. Man kan även
Kurt Durewall säga att de vill möta kraft med ännu mera kraft. Inom vissa självförsvarsformer utförs dock vissa tekniker med viss finess. Men det är i de flesta fall ”maskerat” våld och ofta inte effektivt. Försvararen antas vara fysiskt och psykiskt stark, snabb och brutal samt hård i utförandet av teknikerna.

Men det finns alltid de personer/angripare som är starkare, snabbare och brutalare. Få människor har tid, lust eller chans att försöka träna upp sig så att de blir starkare och snabbare än ”alla andra”. Brutalare vill de säkert inte bli, men ska någon i självförsvar förlita sig på styrkan och snabbheten så blir det ofta genom ett brutalt utförande. Det är inget fel att vara både stark och snabb, utan kan många gånger vara något att sträva efter, men inte för att ha det som självförsvar.

Durewall-systemets jiujitsu lär människor att klara sig utan ett ”otäckt” slutförande.

Det humana utförandet vid exempelvis handleds-, arm- och huvudgrepp uppnår man genom att alltid se till att ha kroppen i rörelse så att balansbrytning sker.

Vi bryter inte armar och handleder, vi bryter balansen.

Du ska kunna ta ett kontrollgrepp om det är nödvändigt för att skydda dig själv eller någon annan i en kritisk situation. Du bör också kunna ta ett kontrollgrepp för att avväpna en person. Men för att undvika någon form av slagsmål så är det bäst att undvika fortsatt fysisk kontakt efter ett försvar. Därför har vi som grundregel att göra avståndstagande i våra försvar.

Målet i Durewall-systemets självförsvar är inte att övervinna en annan människa utan att övervinna våldet – den brutala kraften hos den andra.

Vår jiujitsu är framställd efter humana synpunkter och automatiskt är försvaret inom nödvärnslagens gränser utan att därför ge avkall på effektiviteten. Den mjuka tekniken vinner ganska lätt över den brutala styrkan. Du tränar in en balans, rörelse, greppsäkerhet och avspändhet som du har en oerhörd nytta av i ditt dagliga liv, både när det gäller arbete och fritid.

Grundaren av denna form av jiujitsu heter Kurt Durewall. Han är utnämnd till vår högsta grad som är 10 dan (rött bälte). Kurt Durewall började träna jiujitsu redan på 40-talet och var den förste svensk som fick svart bälte i jiujitsu. Detta fick han redan 1959. Efter det har han byggt upp och utvecklat detta självförsvar med grundtanken: ”Att med minsta möjliga kraft, nå största möjliga effekt utan att bygga på skada eller smärta.”