27 oktober, 2010

4:e Jiujitsuboken

4:e Jiujitsuboken

Kurt Durewall - 4:e Jiujitsuboken.Över 120 försvarstekniker mot 50 olika angrepp samt försvar mot judotekniker.

Inkluderar även SJF:s graderingsbestämmelser för det gröna bältet.