26 juli, 2011

6:e jiujitsuboken

Det krävs djup kunskap för att kunna uttrycka sig enkelt.

Enkelt i betydelsen ’lätt att förstå.’ Att presentera något så komplicerat som rörelsemönster, att det blir lätt att ta till  sig, är stor pedagogik. Det vet alla som t.ex. försökt lära sig att dansa.

Kurt Durewall har sammanställt sin jiujitsu i en begreppsapparat som sammanfattas i 6 korta principer.
Förstår du principerna har din resa mot höjderna börjat.
För dig som står i begrepp att graderas till svart bälte är dessa självklara men dom tål alltid att upprepas.

Skydd – skydda dig själv och andra
Balans – behåll jämvikt och styr din kropp med låg muskelspänning
Rörelse – för ett effektivt försvar och egen avspänning
Bestämdhet – visa skärpa, säkerhet och beslutsamhet
Mjukhet – för att övervinna kraften hos en angripare med minsta möjliga kraft
Hänsyn – visa omtanke och respekt för dina medmänniskor

Denna boken innehåller ett stort antal exempel på knepiga situationer där det kommer kännas tryggt att förstå hur de  kan lösas med hjälp av principer