13 januari, 2013

Lägerlista och terminens aktiviteter

Våren 2024

14          Januari    ÖPPETHUS Uppvisning och möjlighet att prova på

16          Januari     Kursstart för ungdomar/familjeträning 7-13år kl 18.00-19.00

16         Januari     Kursstart för nybörjare vuxna samt fortsättning vuxna kl 19.00-20.30

18         Januari     Kursstart för ungdomar gult o uppåt kl 18.00-19.00

3-4       Februari    Instruktörs & Aspirantläger Halmstad

2           Mars         Ungdomsläger  kl 10.00-13.00 Halmstad

9-10     Mars         Riksläger Stockholm 

23         Mars        Regionsläger Halmstad kl 13.00-18.00

13-14    April        Riksläger Karlskrona Jubileums 10 år , Årsmöte SJF

4-5        Maj         Förbundsläger Specialläger Grönt o Uppåt i Halmstad

25         Maj         Ungdomsläger Göteborg

8           Juni         Avslutningsläger i Halmstad för alla ungdomar och vuxna

27 – 28  Juni         Sommarläger Camp Dojo för ungdomar, Katrineberg                                          

27 – 30 juni           Sommarläger Vuxna, Katrineberg Falkenberg

Hösten 2024

23 – 24   September  Instruktörs & Aspirantläger Linköping

13 – 15   Oktober       Riksläger JK Seisin 

28          Oktober       Specialläger Ungdomarna Spökläger

4 – 5       November    Riksläger Roslagens JK 20 år

23         November     Regionsläger Halmstad

30/11 – 1/12      December     Julläger Göteborg

14            December    Klubbläger i Halmstad för alla ungdomar och vuxna