27 oktober, 2010

Första terminen

Så här går jiujitsuträningen till den första terminen

Nybörjarna har träning ett eller två pass i veckan (se schema). Varje pass är 1 timme eller 1 1/2 timme. Det är mycket ”nytt” den första terminen och jiujitsu träning skiljer sig från många andra aktiviteter. Ett vanligt träninsgspass i jiujistu kan gå till så här:

Man börjar med att göra en bugning när man går in på mattan för att enligt traditionen visa vördnad mot den lokal man tränar i (också kallad dojo).

Innan man börjar aktiviteterna ställer man upp sig på två led. De tränande på en sida och instruktörerna på den andra. Sedan går man ner i Seiza (sittande ställning) och gör en bugning. Detta gör man för att visa vördnad mot varandra och för att markera att nu kan träningen börja.

Man börjar med uppvärming (som blir mer och mer krävande längre fram på terminen), sedan följer förflyttningsövningar, falltekniksövningar, koordinationsövningar samt teknikövningar.

Instruktörerna visar vad som skall göras och sedan går alla ut och provar på. I början måste man få känna in långsamt hur rörelserna skall utföras. Efter hand som man börjar kunna teknikerna ökas hastigheten i utförandet och snart klarar även en nybörjare av att försvara sig mot realistiska angrepp. Som nybörjare märker man snart att vi inte går emot angriparens kraft, utan att vi istället försöker vända den till vår fördel.

De angrepp man tränar försvar mot är; grepp i handleder framifrån & bakifrån, struptag framifrån och bakifrån, struptag med armen bakifrån, struptag liggande på golvet, omfamning framifrån, bakifrån och från sidan, slag och spark samt knivhugg framifrån.

Man avslutar sedan träningspasset genom att ställa upp på två led och sätta sig ner i seiza. Sedan bugar man sittande mot varandra, precis som när man började passet.