31 oktober, 2013

Minnesceremoni för Kurt Durewall