29 april, 2017

Riksläger/Jubileum Seisin 45 år

Den 20-21 oktober kommer JK Seisin att arrangera ett jubileumsläger i Halmstad, även en jubileumsmiddag kommer att anordnas på lördag kvällen
Välkomna